Pridajte sa aj vy k tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2021 – 2027 a vyplňte náš dotazník

    Navigácia
  • Domov
  • NewsPridajte sa aj vy k tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2021 – 2027 a vyplňte náš dotazník

Pridajte sa aj vy k tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2021 – 2027 a vyplňte náš dotazník

Mesto Trnava pripravuje Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2021 – 2027. Do tohto strategického dokumentu, ktorý vzniká v spolupráci s poskytovateľmi sociálnych služieb, mimovládnymi organizáciami a obyvateľmi mesta, chce samospráva zapracovať nielen aktuálnu situáciu v poskytovaní sociálnych služieb, ale tiež reálne požiadavky a potreby občanov. Dôležitým prostriedkom na ich zmapovanie je Dotazník ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Trnava na roky 2021 – 2027, ktorý nájdete v októbrovom vydaní Noviniek z radnice a v elektronickej podobe na tejto webstránke.
Na všetkých občanov, ktorí sa zapojili do prieskumu zisťovania potrieb a požiadaviek občanov pri tvorbe predchádzajúceho komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb na roky 2016 – 2020, a tiež na tých, ktorí by mohli prispieť k tvorbe nového plánu, sa obraciame s prosbou o vyplnenie tohto dotazníka. Je anonymný, otázky sú zámerne vo veľkej miere rovnaké ako v predošlom období, aby sme zistili, nakoľko sa podarilo naplniť vaše potreby a rozvinúť sociálne služby podľa vašich očakávaní. Výsledky dotazníka nám ukážu aj smerovanie zmien, ktoré by sme mali reflektovať pri tvorbe Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb na roky 2021 – 2027.
Vyplnený dotazník v elektronickej forme pošlite do 30. novembra 2020 na e-mailovú adresu zuzana.kralovicova@trnava.sk. Najneskôr do 30. novembra 2020 treba odovzdať aj vyplnený papierový dotazník z Noviniek z radnice. Môžete ho vhodiť do označenej schránky na týchto zberných miestach:
Mestský úrad v Trnave, Trhová 3, informátor
Radnica, Hlavná 1, vstupné priestory pri informátorovi
Turistické informačné centrum na prízemí mestskej veže
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trnave, Ulica J. Bottu 4, informátor
Zdravotné stredisko na Mozartovej ul., chodba na 1. poschodí
Mestská poliklinika, Starohájska ul. 2, informátor
Sociálna poisťovňa, Vl. Clementisa 24
Stredisko sociálnej starostlivosti, Vl. Clementisa 51

Dotazník ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Trnava na roky 2021 – 2027

Pre menej skúsených používateľov programu Adobe Acrobat Reader DC (ak ho nemáte, môžete si ho stiahnuť zdarma) prikladáme malú inštruktáž. Ak máme nainštalovaný Adobe Acrobat Reader DC, dotazník sa nám v ňom otvorí a môžeme začať.

V ponuke na pravej strane si vyberieme možnosť Vyplniť a podpísať.

V hornom menu sa nám objavia nástroje potrebné na vypĺňanie.  

Na označovanie odpovedí si vyberieme nástroj krížik a klikáme do štvorčekov pri vybraných variantoch.

Ak označíme krížikom odpoveď, ktorú treba aj rozpísať, vyberieme si z ponuky v hornom menu ikonku s písmenkami, klikneme do riadku určeného na odpoveď a píšeme. Po vyplnení si dotazník uložíme a pošleme na e-mailovú adresu zuzana.kralovicova@trnava.sk . Keby sa vám dotazník nedarilo vyplniť v elektronickej verzii a Novinky z radnice nemáte, môžete si ho aj vytlačiť, vyplniť a oskenovaný poslať na uvedenú adresu.