Dostať sa k relevantným informáciám, keď ich potrebujeme, je kľúčové – o to viac, ak sa nachádzame v náročnej životnej situácii. Aj z tohto dôvodu vydáva odbor sociálny Mestského úradu v Trnave už roky brožúru s názvom Sprievodca sociálnymi službami. Obyvatelia mesta v nej nájdu informácie o poskytovateľoch sociálnych služieb v rôznych oblastiach. Sprievodca je pomôckou pri narodení dieťaťa, výbere starostlivosti pre seniorov, hľadaní nájomného bývania či pri riešení rodinných, finančných alebo iných problémov.

Aktualizovaná verzia Sprievodcu je v tlačenej podobe k dispozícii na mestskom úrade na Trhovej 3 (na Informáciách) a v elektronickej verzii na webstránke mesta.

„Sprievodca sociálnymi službami v meste Trnava pomôže občanom zorientovať sa v ponuke sociálnych služieb a nasmeruje ich na inštitúcie či organizácie, ktoré im vedia podať pomocnú ruku, keď to potrebujú,“ hovorí vedúca odboru sociálneho MsÚ Ingrid Huňavá.

Ponuka sociálnych služieb v Trnave a kontakty na ich poskytovateľov sú dostupné aj online na adrese socialnesluzby.trnava.sk, kde sa dá prakticky a jednoducho vyhľadávať v prehľadnej databáze. Na uvedenej webstránke sa tiež dozviete viac o komunitnom pláne sociálnych služieb – strategickom dokumente, ktorý samospráva tvorí spolu s odborníkmi, pracovníkmi v sociálnych službách i verejnosťou s cieľom skvalitnenia služieb v tejto oblasti.

Vydali sme novú verziu Sprievodcu sociálnymi službami